Conferința a IX-a Națională cu participare internațională a cadrelor didactice și a elevilor din învățământul profesional medical cu genericul ,,Formarea profesională medicală – viziuni, acțiuni și performanțe” consacrată 77 ani ai Centrului de excelență în medicină și farmacie ,,Raisa Pacalo”

Medicina și pedagogia sunt domenii, care solicită multă dăruire de sine, abnegație, rigoare și corectitudine. Rezultatele eforturilor activității CEMF ,,Raisa Pacalo” s-au materializat prin aportul incontestabil la impulsionarea progresului și construirea unui învățământ medical profesional modern.
Scopul conferinței a IX-a a cadrelor didactice din colegiile de medicină din țară este de a reuni profesorii, oamenii de știință, specialiști în domeniul medicinii și pedagogiei pentru a identifica problemele cheie ce vizează cele mai stringente probleme ale învățământului medical profesional, precum și de a stabil noi perspective.Moderatoarele conferinței Nadejda Horneț, șef secție pentru asigurarea calității, grad didactic superior și Doina Boțan, profesor, grad didactic superior, au punctat următoarele obiective:
• promovarea experienței de studiu și cercetare în domeniile medicinei și pedagogiei;
• stimularea creativității, a interesului pentru cercetare, precum și expunerea potențialului acumulat;
• exprimarea părerilor, ideilor într-un cadru organizat.
Conferința a fost inaugurată cu un cuvânt de salut a doamnei director Mariana Negrean și a președintelui de onoare, directorul CEMF ,,Raisa Pacalo” în perioada 2005-2021-Ala Manolache, care la această frumoasă aniversare au venit cu urări de bine și prosperitate pentru Centrul de excelență, adevărat templu al educației, frumosului și al valorilor general-umane. Au fost adresate gânduri senine și urări de bine pentru colectivul instituției, care iși aduce aportul cu dăruire de sine a dezvoltării învățământului medical.Doamna Ala Manolache, menționată că toate conferințele științifico-metodice bianuale se organizează cu anul 2004. și o serie de recomandări pertinente, care asigură eficient procesul de formare profesională a viitorului specialist medical.Conferința a fost salutată de oaspeții:
Ala Nemerenco – Ministru Sănătății al Republicii Moldova
Silviu Gîncu – șef Direcție Învățământ profesional tehnic, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova Emil Ceban – rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu”, profesor universitar , absolvent al CEMF ,,Raisa Pacalo” Boris Golovin – director IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, ex director al Colegiului, absolvent al CEMF ,,Raisa Pacalo” Elena Stempovscaia – președintele Asociației Nursing din Republica Moldova Aliona Grossu – director executiv, Uniunea Instituțiilor Medico-Sanitare Private Viorica Andrițchi – director, Școala Doctorală, Universitatea de Stat din Tiraspol Angela Potîng – șef Departament Psihologie, Universitatea de Stat din Moldova.În prima zi de activitate au fost prezentate comunicări în plen, care au scos în activitățile de succes ale colectivului de cadre didactice și ale echipei manageriale.
Excelența în educație – determinată de calitatea capitalului uman a fost tema raportului prezentat de Ala Manolache, grad didactic și managerial superior. Doamna Manolache a valorificat activitatea cadrele didactice, creșterea în carieră și dorința lor de a fi cei mai buni.Standardele de calitate pentru profesioniști din sănătate, realități și perspective au fost prezentate cu mari aprecieri pentru echipa managerială de Viorica Condruc, consultant principal, Direcția cadrul Național al Calificărilor, Ministerul Educației și Cercetării al RM.Aspectele evaluării învățării de absolvenți a fost tema prezentată de Svetlana Cobîleanschi, grad didactic superior, grad managerial unu.
Virginia Șalaru, conferențiar universitar a vorbit despre Dezvoltarea deprinderilor practice ale studenților în perioada restricțiilor epidemie.
Rolul instruirii practice în asigurarea calității formării competențelor profesionale a fost prezentat de Galina Creciun, grad didactic superior.
Problemele diversificării ofertei educaționale, care determină buna funcționalitate a tuturor domeniilor de acordare a serviciilor medicale populației au fost puse în discuție de Mariana Negrean, grad didactic superior, grad didactic unu în comunicarea Succesele și perspectivele învățământului medical dual.
Svetlana Cheptanari, grad didactic superior a prezentat tema Formarea continuă a cadrelor didactice din colegiile de medicină, ca soluție și condiție a calității serviciului educațional.Managementul calității ca parte componentă a culturii organizaționale a Centrului de excelență în medicină și farmacie a fost prezentată de Nadejda Horneț, grad managerial doi, grad didactic superior. Produsele bine realizate, prezentate de doamna Nadejda Horneț, expun cert ideea – calitatea procesului educațional în CEMF ,,Raisa Pacalo’” este determinată de calitatea resurselor umane, a procesului educațional și a sistemului organizațional, care determină calitatea produsului final – specialist în medicină.O continuare frumoasă de discuții interesante a tematicilor, care se preocupă de cadre didactice să desfășurat într-o doua zi a conferinței în cadrul a zece secțiuni, coordonate de moderatori talentați și bine pregătiți.S-au prezentat câte 7-8 rapoarte cu teme diverse și actuale și cu impact pentru creșterea profesională și metodică a cadrelor didactice. Aici s-au regăsit profesori de la toate colegiile de medicină din țară, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior, reprezentanți ai mediului economic, care s-au complectat minunat unii pe alții. Deosebit de productivă a fost discuția panel la tema Managementul creșterii în carieră a cadrelor didactice. Mulți profesori și-au expus părerea la tema dată, au accentuat rolul incontestabil al colectivului în creșterea individuală în carieră. Au fost puse în evidență beneficiile formării pe parcursul vieții, a climatului psihologic favorabil etc. La finele evenimentului fost primită Rezoluția Conferinței a IX-a Naționale cu participarea internațională a cadrelor didactice din învățământul profesional medical. Sperăm, că în cadrul acestor conferințe am reușit să abordăm subiecte actuale, care contribuie la dezvoltarea profesională, realizându-și un schimb constructiv de opinii și informații, experiențe acumulate utile pe ani.

Ala Manolache,
Președintele de Onaore a Conferinței,
Șef Departament Formare Continuă,
CEMF „Raisa Pacalo”