Conferința a IX-a Națională, secțiunea Discipline fundamentale

Secțiunea Discipline fundamentale din cadrul Conferinței a IX-a Naționale cu participarea internațională a cadrelor didactice și a elevilor din învățământul profesional medical sa desfășurat la data de 19.11.2021. Au fost prezentate comunicări de către cadrele didactice din cadrul catedrei Discipline fundamentale ale CEMF ,,Raisa Pacalo” (S. Carpov, A. Coșneanu, D. Cucta, T. Petică și M. Popa), de către cadrele didactice din CM Orhei și CM Cahul (A. Popescu și O. Malai) și din cadrul IȘE (V. Vrabii). În prima parte a secțiunilor au avut loc schimb de bune practici în vederea dobândirii și dezvoltării de noi competențe și deprinderi privitor la crearea strategiilor didactice eficiente, selectarea corectă a metodelor de evaluare și utilizarea tehnologiilor informaționale în cadrul activităților didactice.În cadrul discuției Panel, moderatorul S. Car și participanții secțiunii, au valorificat potențialul cadrului didactic în dezvoltarea organizației și au menționate ansamblul activităților orientate către asigurarea, dezvoltarea și motivarea acestora în vederea realizării cu eficiența mximă a obiectivelor propuse.