Conferinţa a VII-a Naţională cu participare Internaţională a cadrelor didactice din colegiile de medicină