Conferinţa a VII-a Naţională cu participare internaţională a elevilor din colegiile de medicină

Aspecte multidimensionale ale calităţii vieţii pacientului geriatric prin promovarea activităţii de cercetare a specialiştilor medicali cu studii postsecundare nonterţiare De câteva decenii, modificările în domeniul populaţiei şi îmbătrânirea demografică au generat numeroase îngrijorări referitoare la viitorul dezvoltării economice, al echilibrelor în plan social şi ecologic. Îmbătrânirea populaţiei reprezintă o problemă socială, întrucât afectează un număr mare de persoane, interesând nu doar populaţia respectivă, ci şi factorii decizionali şi societatea în general, care suportă consecinţele importante. Fenomenul reclamă acţiuni sociale şi medicale concrete, care să influenţeze o evoluţie în sensul autonomiei şi bunăstării vieţii vârstnicilor, al îmbătrânirii sănătoase, al asigurării unei vieţi de calitate, cu costuri sociale cât mai scăzute.Conferința a-VII-a Naţională cu participare internaţională a elevilor din colegiile de medicină, organizată la 18 noiembrie 2016, a abordat probleme actuale ale geriatriei și gerontologiei prin prisma cercetărilor în domeniul nursing-ului geriatric.

În activitățile conferinței au participat:

 • Aftene Vadim, Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
 • Luminița Suveică, medic șef, Centrul Municipal de Sănătate Publică
 • Felicia Crețu, director executiv, Asociația ACASĂ
 • Tcaci Vladislava, Asistent de Proiect, Asociatia pentru Educatie „Neoumanist”
 • Suruceanu Vasile, Asociatia Obstească Prosperare, Zubrești
 • tinerii cercetători în domeniul nursing-ului științific
 • conducătorii cercurilor științifico-practice studențești din colegiile de medicină.

Conținuturile rapoartelor, prezentate de tinerii cercetători în domeniul nursing-ului științific, au demonstrat rezultatele activității de cercetare în diferite tematici ale geriatriei moderne:

 • nursing-ul geriatric
 • cardiologia geriatrică
 • ginecologia geriatrică
 • infecția chirurgicală la vârstnici
 • stările psihice și evoluția maladiilor mentale la vârstnici
 • utilizarea tehnologiilor informaționale/comunicaționale de către persoanele în etate.

În cadrul Conferinței a fost lansată pagina Facebook a CLUBUL TINERILOR CERCETĂTORI ÎN NURSING-UL ȘTIINȚIFIC, care vă ilucida activitățile de cercetare în nursing-ul științific, realizate în toate colegiile de medicină din țară.