Conferința metodică republicană a directorilor adjuncți pentru instruirea practică, 2018

Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo” a organizat la 23 noiembrie 2018 în incinta Centrului de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo” Conferință metodică republicană a directorilor adjuncți pentru instruirea practică cu genericul „Formarea, dezvoltarea și evaluarea competențelor profesionale la specialiștii medicali cu studii postsecundare nonterțiare din perspectiva ajustării procesului de instruire practică la cerințele standardului profesional și practicele internaționale”.În cadrul evenimentului au fost propuse discuțiilor publice directorilor adjuncți pentru instruirea practică din colegiile arondate următoarele subiecte: procesul de formare profesională medicală inițială: discuții publice a Profilurilor ocupaționale și descrierei calificărilor în învățământul medical postsecundar și postsecundat nonterțiar; procesul de formare, dezvolatre și evaluare a finalităților educaționale din perspectiva ajustării procesului de instruire practică la cerințele standardului profesional și practicele internaționale; evaluarea competențelor profesionale prin simularea didactică: simularea didactică a activităților în stațiunile de simulare (Simulation stations); rolul asociațiilor profesionale în elaborarea și implementarea documentelor de politici în învățământul medical postsecundar nonterțiar.Evenimentul a fost organizat în cadrul realizării Planului strategic de dezvoltare a CEMF „Raisa Pacalo”, Direcţiei strategice VIII, Asigurarea asistenței metodologice și metodice a colegiilor de medicină arondate, obiectivului specific 8.2 Organizarea asistenței metodice a procesului educațional în colegiile de medicină arondate și în scopul planificării și realizării conferințelor științifico-metodice a cadrelor didactice și manageriale vizând promovarea actualităților în domeniul medical și educațional.