Conferinţa Metodică Republicană – catedra Nursing

Conferinţă Metodică Republicană
Elaborarea de competenţe specifice disciplinei Bazele ştiinţei Nursing cu tehnici generale şi specifice de îngrijire şi investigaţii..Catedra Nursing din CNMF ”R.Pacalo” este coordonatorul întrunirilor/ conferinţelor/seminare metodice la disciplina Bazele ştiinţei nursing.n mai 2013 a avut loc conferinţă metodică la CM Unghei cu subiectul: Elaborarea de competenţe specifice disciplinei Bazele ştiinţei Nursing cu tehnici generale şi specifice de îngrijire şi investigaţii..