Conferința Naționala al ANM consacrata Zilei Internalionale a Nurselor. Falesti, 2019