Conferința națională cu participare internațională a elevilor consacrată Zile Mondiale a tuberculozei

Uniți pentru a pune capăt tuberculozei!
Reeșind din faptul, că prin Hotărârea de Guvern nr.744 din 01.06.2016 Colegiul Național de Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo” a fost reorganizat în Centrul de excelență în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”, una din funcțiile instituției reorganizate a devenit „asigurarea didactică, curriculară şi metodologică a sistemului de învăţământ medical postsecundar şi postsecundar nonterţiar din țară”. În acest context, Centrul de excelență în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo” în partenriat cu Colegiul de Medicină Orhei, Colegiul de Medicină Bălți, Colegiul de Medicină Cahul, Colegiul de Medicină Ungheni, USMF „N.Testemițanu”, Centrul Municipal de Sănătate Publică, Asociația Nursing Moldova și sub patronajul Ministerului Sănătății RM și PAS la 24.03.2017 a realizat Conferința Națională cu participare intrenațională a elevilor din colegiile de medicină, consacrată Zile Mondiale de combatere a tuberculozei. Ținând cont că evenimentul a luat o amploare internațională, în lucrările Conferinei au particpat cadrele didactice din Şcoala Postliceală Sanitară și Şcoala Gimnazială Nr. 11 din Piatra-Neamţ, România.

În plenara conferinței au fost implicați:

  1. Mihai Floroaia, profesor, doctor în teologie, Şcoala Postliceală Sanitară Piatra-Neamţ şi Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”, Piatra-Neamţ, România
  2. Anca-Mihaela Floroaia, profesor, Şcoala Gimnazială Nr. 11, Piatra-Neamţ, România
  3. Constantin Iavorschii, profesor universitar, șef catedră Ftiziopulmonologie, USMF „N.Testemițanu”
  4. Luminița Suveică, director, Centrul Municipal de Sănătate Publică
  5. Elena Stempovscaia, președinte, Asociația Nursing Moldova
  6. Irina Zatușevschi, Coordonator de program, PAS, partener în organizarea conferinței, sponsorul conferinței
  7. Olga Zlatovcena – redactor șef al portalului urban de știri „Orașul meu”, voluntar în ingrijiri pentru dezvoltare, eleva clasei a XII, Liceul „Spiru Haret”.

În lucrările conferinței au participat 34 cadre didactice, 53 elevi, au fost realizate și prezentate 18 rapoarte în 3 ateliere de lucru. Raportorii au prezentat subiecte, care au ilucidat multitudinea aspectelor procesului tuberculos: nursing-ul specializat în tuberculoza pulmonară, diagnosticul precoce și profilaxia tuberculozei, aspecte istorice și de organizare a serviciului de acordare a asistenței medicale ftiziopulmonologice în Republica Moldova, aspecte microbiologice a Micobacteriei Tuberculosis, tuberculoza genitală, tuberculoza renală, meningita tuberculoasă, particularitățile tuberculozei la copil, tuberculoza osteoarticulară, tuberculoza intestinală, particularitățile chimice și farmacodinamice ale tuberculostaticilor. Considerăm că consolidarea cooperării intersectoriale dintre voluntari – tineret studios – specialişti ai serviciului de ftiziopneumologie – organizaţiile non-guvernamentale contribuie eficient la promovarea politiclor statului în problemele prevenirii tuberculozei.