Conferința Națională ,,Instituțiile de învățământ profesional tehnic – promotoarele educației incluzive”.