Conferirea medaliei „Promotor al culturii calității în educație și cercetare”

În conformitate cu Regulamentul privind conferirea Medaliei „Promotor al culturii calității în educație și cercetare”, doamnelor Mariana Negrean și Ala Manolache, de către Președintele ANACEC dnul Andrei Chiciuc, a fost conferită Medalia menționată. Această alegere reprezintă o expresie a recunoașterii și aprecierii ANACEC cu privire la contribuția doamnelor Mariana Negrean și Ala Manolache în domeniul pedagogiei și managementului, demonstrând dedicare, devotament și consecvență remarcabile în promovarea culturii calității în Învățământul Profesional Tehnic.
Aducem sincere mulțumiri conducerii ANACEC pentru înalta aprecere!