Conferirea Ordinului „Gloria Muncii”

D E C R E T U L   344
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo”

În temeiul art.88 lit.a) din Constituţia Republicii Moldova şi a al Legii cu privire la distincţiile de stat al Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova decretează:
Articol unic. – În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea învăţămîntului preuniversitar în domeniul ocrotirii sănătăţii, pentru contribuţie substanţială în pregătirea specialiştilor medicali de înaltă calificare şi activitate metodico-didactică prodigioasă, Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo” i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

PREŞEDINTELE  REPUBLICII  MOLDOVA                  Nicolae TIMOFTI

Nr. 1172-VII. Chişinău, 5 iunie 2014