Congres Național al ANRM

Al IV-lea Congres Național al ANM cu participare internațională a scos în evidență subiectele ce țin de: prioritățile sistemelor de sănătate, rolul asistentului medical în contextele moderne de sănătate publică și de acordare a serviciilor de îngrijiri medicale, perspectivele de instruire a viitorilor asistenți medicali și succesele obținute la etapa actuală. În lucrările Congresului au participat: dna Ala Nemerenco, Ministrul Sănătății, membrii Asociație Nursing din RM, reprezentații OMS, mediului academic, sindicatelor de ramură, instituțiilor de învățământ profesional medical, oaspeții din SUA și Letonia, asistentele medicale din instituțiile medicale din țară. CEMF „Raisa Pacalo” a prezentat raportul: „Învățământul postsecundar și postsecundar nonterțiar medical: ancorarea în politicile educaționale și reglementările internaționale”, care a familiarizat participanții cu succesele și perspectivele al învățământului profesional medical.