Congresul a IV-a a Medicilor de familie, Chișinău, 16-17 mai 2018

CEMF „Raisa Pacalo” a participat în lucrările Congresului a IV-a a Medicilor de familie, desfășurat în Chișinău în perioada 16-17 mai 2018.Raportul  „Formarea  competențelor  specifice  la asistenții  medicali  de  familie  în  contextul  reformelor  din  domeniul  învățământului  medical  profesional”, prezentat de directorul adjunct pentru instruirea practică Mariana Negrean, a punctat aspectele de bază ce țin de modernizarea învățământul medical postsecundar și postsecindar nonterțiar, ce asigură formarea specialiştilor medicali în baza competențelor profesionale pentru economia naţională cu racordarea sistemului de formare medicală inițială la necesităţile actuale şi de perspectivă ale societăţii. Fiind ghidați de experții UE din Germania și România, în realizarea Planurilor de învățământ din 2016 sa ținut cont de extinderea volumului de ore practice până la 50%, ajustarea conținuturilor predate cu introducerea nursing-ului specific în volum de 70% și propunerea disciplinelor noi, una din ele fiind Asistența medicală de familie și nursing comunitar.Formarea abilităților și competențelor specifice AMF în cadrul diciplinei Asistența medicală de familie și nursing comunitar și stagiilor de practică, asigură atât armonizarea procesului educațional la necesitățile sistemului sănătății și economiei naționale, cât și standardizarea/unificarea procesului de formare a competențelor profesionale în toate 5 colegii de medicină din țară.