Congresul a IV-lea a Oncologilor din Republica Moldova

În perioada 8-9 octombrie, 2015 s-a desfășurat Congresul a IV-lea a Oncologilor din Republica Moldova cu participare internațională cu genericul Modernizarea serviciului oncologic în contextul integrării europene. În premieră, în cadrul Congresului s-a desfășurat secțiunea asistenților medicali din domeniul oncologic – Nursing-ul oncologic.Cadrele didactice și elevii colegiului au familiarizat specialiștii din domeniul practic atît cu implementarea reformelor moderne în formarea specialiștilor medicali cu studii postsecundare nonterțiare în colegiile de medicină din țară, cît și succesele tinerilor cercetători în domeniul nursing-ului practice.La lucrările secțiunii au fost prezentate următoarele rapoarte științifice:
• Modernizarea formării specialiștilor medicali în colegii prin implementarea învățămîntului bazat pe formarea de competențe, Svetlana Cobîleanschi, director adjunct didactic.
• Modernizarea formării prin practică a specialiştilor medicali cu studii postsecundare nonterțiare, Mariana Negrean, director adjunct clinic
• Promovarea spiritului de cercetare în nursing-ul oncologic, Rodica Emilian, șef secție de învățămînt
• Частота встречаемости нарушенных потребностей здоровья и сопутствующих заболеваний у больных раком молочной железы, проживающих в городской и сельской областях, Ana Ambrosiv, elev gr.36, calificarea Asistent medical.