Consiliul de Administrație

Cu privire la cunoașterea nevoilor/intereselor elevilor calificării Asistent medical, specialității Îngrijirea bolnavilor, vizând studierea disciplinelor opționale și la libera alegere, cât și la determinarea traseului individual de dezvoltare profesională și personală