Consiliul de Administrație.

Cu privire la cunoașterea nevoilor/intereselor elevilor calificării AMDL, vizând studierea disciplinelor opționale și la libera alegere, cât și la determinarea traseului individual de dezvoltare profesională și personală.