Șibaev Ianuș

În anul academic curent, mă regăsesc în calitate de elev în cursul celui de-al treilea an la prestigiosul Centru de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”, încadrat în grupa 312, la programul de formare profesională 91210. Îngrijirea bolnavilor, calificarea Asistent medical.

Parcurgând această treaptă a învățământului profesional, sunt preocupat de formarea și dezvoltarea competențelor profesionale,  fiind conștient de importanța și responsabilitatea ce revin unui asistent medical în promovarea sănătății și în acordarea îngrijirilor medicale.

Pe lângă studiile academice, am avut privilegiul de a servi comunitatea școlară și mai larg în calitate de membru al departamentului Mass Media a Consiliului Elevilor din anul 2023, până în prezent secretar CE. Această poziție mi-a conferit o platformă ideală pentru a dezvolta abilități de lucru în echipă și a contribui la îmbunătățirea vieții academice și sociale a colegilor mei. Cu fiecare ocazie, am căutat să promovez valorile educației de calitate și să susțin proiectele care vizează dezvoltarea personală și profesională a membrilor comunității de elevi a CEMF „Raisa Pacalo”.

În domeniul evenimentelor ce au avut loc în incinta colegiului nostru am reușit să mă manifest ca un membru activ, un pilon pentru membrii echipei mele și un model de urmat pentru colegi și prieteni mei, am promovat și dus cu mândrie numele colegiului în toate începuturile mele.