Consiliul Profesioral, 21.05.2021

1.  Evaluarea calității și a gradului de asigurare a unităților de curs cu Ghiduri metodologice de aplicare a curricula în conformitate cu Planurile de îmvățământ din 2016 la programele de formare profesională Farmacie, Stomatologie, Diagnosticare medicală și tehnici de tratament.
2. Despre rezultatele controlului frontal la catedra Limbi de comunicare.
3. Admiterea elevilor la examenul de bacalaureat.