Consiliul Profesoral, 29.08.2019

La 29.08.2019 în CEMF „Raisa Pacalo”a avut loc Consiliul Profesoral, unde au fost prezentate rezultatele activităţii CEMF ,,Raisa  Pacalo” pe a.î. 2018-2019  și  sarcinile  pentru a.î. 2019-2020.Asigurarea calității procesului de evaluare externă și acreditarea programelor de formare profesională, asigurarea procesului de învâţâmânt cu cadre didactice şi manageriale competente şi competitive în contextul realizării pedagogiei competenţelor, integrarea în activitatea didactică a profesorilor debutanţi, gestionarea resurselor financiare și menținerea bazei tehnico-materale a CEMF prin organizarea licitațiilor publice, organizarea și realizarea procesului educațional, realizarea procesului de instruire practică și asigurarea funcționalității CESIM,rezultatele activității științifice și metodice a instituției, supervizarea calității serviciilor educaționale, rezultatele sesiunii de bacalaureat, asigurarea funcționalității serviciului Resurse umane, Bibliotecă, serviciului auxiliar,  ghidarea metodică a colegiilor de medicină arondate – au fost punctele forte prezentate în raportul anual.