Procesul de atestare a cadrelor didactice în CEMF „Raisa Pacalo” 

Procesul de atestare în CEMF „Raisa Pacalo” asigură crearea cadrului motivațional pentru dezvoltarea profesională, pentru realizarea maximă a potențialului intelectual și creativ al fiecărui cardru didactic, stabilește nivelul de competență profesională în conformitate cu standardele existente și motivează profesorii pentru performanțe în procesul educațional. La 06.03.2023, în cadrul Consliliului profesoral, a avut loc susținerea probei Studiu de caz în contextul atestării pentru confirmarea/conferirea gradului didactic doi. Aducem sincere felicitări tuturor cadrelor didactice, care cu succes au susținut public proba Studiu de caz.