Consultări publice a actualizărilor curriculare cu specialiștii din domeniul practic

În cadrul ședinței comune (online) a specialiștilor din domeniul practic, membrilor Asociației Nursing din RM și reprezentanților CEMF „Raisa Pacalo” a data de 03.03.2021 au fost discutate conținuturile actualizate la unitățile de curs Medicina internă cu nursing specific, Pediatrie cu nursing specific, Boli infecțioase cu nursing specific, Anesteziologie și terapie intensivă cu nursing specific și Bazele reabilitării medicale, care vor forma la elevi abilități specifice și competențe profesionale de acordare a îngrijirilor specializate pacienților cu COVID-19.Actualizările curriculare au fost realizate în cadrul proiectului SOROS-MOLDOVA „Fortificarea competențelor profesionale a viitorilor asistenți medicali în acordarea serviciilor medicale populației în condiții epidemiologice cauzate de infecția cu virusul SARS-CoV-2”.În scopul asigurării calității formării competențelor profesionale a viitorilor asistenți medicali în domeniul acordării îngrijirilor pacienților cu COVID-19 s-a decis avizarea suportului de curs și de specialiștii din domeniul nursing-ului practic.