Creativitate si inovatie in formarea specialistilor medicali

Activitatea metodico-didactică şi ştiinţifică în CNMF reprezintă un compartiment extrem de important şi cu impact pozitiv asupra procesului educaţional, deoarece rezultatele creaţiei ştiinţifice şi metodice a profesorilor se implementează în practica formării specialiştilor medicali. În CNMF a devenit o tradiţie frumoasă organizarea la fiecare doi ani a unei Conferinţe a cadrelor didactice. Este o adevărată sărbătoare a creaţiei, creativităţii şi inovaţiei profesorilor, care prezintă comunicări şi articole consistente din experienţa personală şi colectivă, promovând astfel ceea ce s-a acumulat de valoare în activitatea pedagogică.Prima Conferinţă ştiinţifico-practică Învăţământul mediu de specialitate: probleme, realizări, perspective, a. 2004, a evidenţiat problemele existente la moment, a demonstrat realizările obţinute şi a trasat noi perspective.Conferinţa a II-a Noi orientări a procesului educaţional în pregătirea cadrelor medicale medii din Republica Moldova, a. 2006, a fost ca un răspuns la necesităţile de reformare/reorientare a procesului de formare a specialiştilor medicali cu studii medii.Conferinţa a III-a Internaţională Sistemul de evaluare în formarea specialiştilor medicali: realităţi şi perspective, a. 2008, a abordat sistemic, de la general la particular, problematica evaluării rezultatelor şcolare. Conferinţa a IV-a cu participare internaţională Creativitate şi inovaţie în formarea specialiştilor medicali, noiembrie a. 2010, a avut drept scop principal stimularea manifestării competenţelor de creativitate şi inovaţie didactico-metodică a cadrului didactic actual, cu implementarea eficientă a inovaţiilor pedagogice. Obiectivele Conferinţei au vizat fundamentarea teoretică şi argumentarea practică a dezvoltării creativităţii, stimularea şi avansarea la un nivel calitativ nou a competenţelor de inovaţie didactico-metodică a cadrului didactic, cu implementarea eficientă a produselor creativ – inovative în procesul educaţional actual.