Cristalul Calității – 2019!

Dragi colaboratori ai CEMF ,,Raisa Pacalo”!
Vă adresăm cele mai frumoase și sincere felicitări cu ocazia acordării, de ANACEC, a nominalizării ,,Cristalul Calității – 2019” pentru promovarea culturii calității procesului educational, demonstrată și prin acreditarea integrală a programelor de formare profesională oferite instituție!Remarcăm cu admirație rezultatele muncii Dumneavoastră perseverente, asigurându-Vă de toată gratitudinea și prețuirea noastră. Ați fost și rămâneți promotorii demnității umane. Vă încurajăm să păstrați devotement profesiei, perseverență şi ardoare în acordarea serviciilor educaționale de calitate, empatie şi căldură omenească!Vă dorim ani fericiți înainte, sentimente durabile de satisfacție și înălțare sufletească, inepuizabilă energie creatoare, excelentă forță fizică și spirituală, perpetuă armonie spirituală alături de cei dragi. Să accelerați și în continuare ritmul spre atingerea unor noi ascensiuni profesionale!  
                                       Prosperitate, pace în suflet şi în casă!