Cum gestionăm stresul de examen

Considerăm foarte actuală această problemă, deoarece aflîndu- ne în prag de sesiune, ştim că la examene elevii se confruntă cu o serie de solicitări care induc un grad variabil de stres. De aceea, membrii cercului ştiinţifico – practic al elevilor „Teatrul anatomic”, în prealabil au petrecut o anchetare în rîndurile elevilor din anii I-III, vizavi de problema gestionării stresului de examen, cu prelucrarea ulterioară a rezultatelor obţinute.În baza acestor date au fost elaborate metode de identificare, diagnosticare şi gestionare a stresului de examene.În finalul şedinţei au mai fost prezentate şi unele tehnici tradiţionale de adaptare la stres.