Cursul de instruire pentru cadrele didactice, disciplina Bazele științei nursing

Conform Ordinului nr. 1265 din 02 noiembrie 2018 al MSMPS al RM, în incinta CEMF „Raisa Pacalo” au fost organizate cursuri de formare continuă la modulul Modernizarea procesului de instruire la Bazele Ştiinţei Nursing prin valorificarea TIC-ului şi a metodelor centrate pe elev.Simularea didactică, ca parte componentă a cursului, a fost realizată în Centrul Educațional de Simulare în Educația Medicală, având la dispoziție mulaje, aparataj și instrumente medicale. În cadrul cursurilor au fost instruite 14 cadre didactice din toate colegiile de medicină.