Deontologia comunicării în echipa multidisciplinară

Comunicarea este o umbrelă uriaşă care acoperă şi influenţează tot ceea ce se întâmplă între fiinţele umane, spunea Viginia Satir (psihoterapeut în armonizarea relaţiilor umane prin comunicare). În acest context în cadrul zilelor catedrei Discipline Reale a fost realizat la data de 05.12.2018 training-ul metodic republican a profesorilor de cultură generală, profilul real din colegiile de medicină din ţară cu genericul ,,Deontologia comunicării în echipa multidisciplinară”. Formatori: Sadovei Larisa – dr., conf.univ., UPS „Ion Creangă”, Munteanu Maria – asistent universitar, USMF „Nicolae Testemiţanu, dr., UPS „Ion Creangă”.Pentru confortul participanţilor şi pentru a eficientiza activitatea de grup, în care participanţii sunt dispersaţi în spaţiu, la mari distanţe unii de alţii, pentru a colabora în condiţii aproape identice cu cele în care au lucrat persoanele aflate în aceeaşi sală s-a utilizat un sistem pentru videoconferinţe.În cadrul training-ului, reeşind din noţiunea deontologiei, s-a discutat Codul deontologic al cadrului didactic, Codul Educaţiei, Codul de etică al cadrului didactic, metode de formare a echipelor şi grupurilor, tipurile de activităţi în echipă/grup, barierele activităţii în echipă/grup, deontologia comunicării în echipă/grup şi metode pentru atingerea scopului şi eficienţei comunicării.