Despre realizarea managementul  calității și managementului resurselor umane, sem. I, 2020-2021, 12.01.2021