Dezvoltarea bazei tehnico-materială a CDEC

Dezvoltarea bazei tehnico-materială a CDEC cu completarea parcului de instrumente TIC. Multe succese cadrelor didactice și formabililor în consolidarea competențelor profesionale.