Dezvoltarea competențelor profesionale în profilaxia

Membrii cercului științifico-practic studențesc de boli interne „Edelweiss” au participat la training-ul de consolidare a abilităților specifice și competențelor profesionale vizând profilaxia tuberculzei.Trainng-ul a fost realizat în comun cu Institutul de Ftiziopulmonologie „Chiril Draganiuc”, Departamentul Coordonator al Programului Național de Control al Tuberculozei și Centrul PAS.