DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE PRIN PARTENERIAT ȘI COLABORARE

Continuă consolidarea competențelor profesionale prin parteneriat și colaborare cu specialiștii din domeniul practic.Imunizarea reprezintă cea mai cost-eficientă intervenție de sănătatea publică, care contribue la stabilirea echității sociale şi la consolidarea socio-economică a familiei și societății. Scopul imunoprofilaxiei este eliminarea sau reducerea morbidității, invalidității și mortalității prin maladii transmisibile, în vederea dezvoltării armonioase a generației în creștere. La data de 11.04.2023, elevii secției de învățământ nr. 1 și nr. 6, calificării Asistent medical au avut oportunitatea de a asculta lecția publică cu genericul „Importanța vaccinării în prevenirea bolilor transmisibile”, susținută de Nicolae Furtună, șef Direcție Epidemiologia bolilor transmisibile din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Lecția publică a pus în discuție statisticele oficiale vizând vaccinarea în Republica Moldova și la nivel mondial, consecințele acute și de durată a maladiilor, care pot fi prevenite prin vaccinare, rolul lucrătorului medical în prevenirea bolilor transmisibile prin intermediul vaccinării. Diseminarea Informației oferite în cadrul lecției va contribui la îmbunătățirea stării de sănătate publice și bunăstarea medicală, economică și socială a cetățenilor.Aducem sincere mulțumiri domnului Nicolae Furtună pentru parteneriatul durabil, deschiderea și susținerea inițiativei CEMF „Raisa Pacalo” de a transpune inovațiile din medicina practică în procesul de instruire a viitorilor asistenți medicali.