DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE PRIN PARTENERIAT ȘI COLABORARE

Continuă consolidarea competențelor profesionale prin parteneriat și colaborare cu specialiștii din domeniul practic.Profesia de asistent medical a evoluat considerabil. Există multe domenii în care un asistent medical poate alege să activeze – domeniul terapeutic, chirurgical, reabilitativ etc. Nursing-ul este o parte integrantă a sistemului de ocrotire a sănătătății, care asigură îngrijirea persoanelor sănătoase și bolnave de toate vârstele și în toate instituțiile medico-sanitare. La data de 05.04.2023, cadrele didactice și elevii secțiilor de învățământ nr. 1 și 6 au participat în cadrul mesei rotunde cu genericul: Nursing-ul specific la pacienți cu afecțiuni ORL. Subiectul a fost prezentat de invitatul special Dr. Piyush Jani, doctor otorinolaringolog, Cambridge, UK. Traseul profesional descris de doctorul otorinolaringolog a fost completat cu secvențe/imagini ale intervențiilor chirurgicale realizate la pacienții cu afecțiuni ORL, cu patologii a glandei tiroide, cu diverse complicații postoperatorii. O deosebită atenție, în cadrul evenimentului, a fost oferită particularităților de îngrijire a pacienților în perioada postoperatorie, realizată de echipa multidisicplinară.