DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE PRIN PARTENERIAT ȘI COLABORARE

Continuă consolidarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice prin parteneriat și colaborare cu specialiștii din domeniul practic. Asigurarea siguranței pacienților în procesul de acordare a asistenței medicale a fost subiectul abordat de Directorul Nursing, Spitalul Internațional MedPark doamna Lilia Casîm. În cadrul atelierului de lucru au fost discutate diferite subiecte ce țin de siguranța pacienților: managementul medicamentelor, siguranța chirurgicală, riscul căderilor, reducerea riscului dezvoltării IAAM. Aducem sincere mulțumiri conducerii Spitalului Internațional MedPark și personal directorului Nursing, doamnei Lilia Casîm pentru parteneriatul multilareat și eficient dezvoltat.