DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE PRIN PARTENERIAT ȘI COLABORARE

Continuă consolidarea competențelor profesionale prin parteneriat și colaborare cu specialiștii din domeniul practic. Extinderea parteneriatului CESIM a devenit o prerogativă a timpului, reieșind din paradigma, că medicina reprezintă o știință, care se află în permanentă schimbare, descoperind și implementând noi metode de diagnostic și tratament.Este binecunoscut faptul, că igiena mâinilor a lucrătorilor medicali asigură diminuarea riscului apariţiei IAAM, sporirea vigilenţei angajaţilor, protecţia pacienţilor şi a personalului medical. În acest context, în CESIM a avut loc trainingul cu genericul: „Spălarea corectă pe mâini”. Treningul a fost realizat de doamna Pinteac Olga, asistentă medicală șefă, categoria superioară în specialitate, IMSP Institutul de Medicină Urgentă. Educația profesională continuă nonformală a cadrelor didactice catedrelor Nursing, Discipline terapeutice, Discipline chirurgicale, Discipline clinice specializate, Discipline pediatrice, Obstetrică și ginecologie la acest subiect este organizată în cadrul Școlii Mentoratului Profesional.Aducem sincere mulțumiri Directorului IMSP Institutul de Medicină Urgentă, Domnului Mihail Ciocanu pentru parteneriatul durabil și susținerea inițiativei de transpunere a inovațiilor din medicina practică în procesul de instruire a viitorilor specialiști medicali. Înalt apreciem profesionalismul Doamnei Olga Pinteac, deschiderea și măiestria manifestate în procesul de dezvoltarea și consolidarea a competențelor cadrelor didactice, implicate în formarea viitorilor asistenți medicali.