Dezvoltarea parteneriatului cu GIZ. Dotarea sălii de studii cu instrumente IT

La data de 25.11.2020 a fost dotată cu echipamente de perfoarmanță: tablă interactivă, proiector Optoma și imprimantă multifuncțională o sală de studii pentru formarea competențelor profesionale la elevii calificării Asistent medical, specilaitate Medicină, care își realizează studiile prin învățământul dual. Activitatea face parte din „Inițiativa de sprijin pentru digitalizarea și pilotarea programului de formare profesională prin învățământ dual a asistenților medicali și a programului de formare a instructorilor în asistență medicală” realizată de Uniunea Instituțiilor Medico-Sanitare Private din Republica Moldova (UIMSP), cu suportul financiar al proiectului „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul cooperării germane și  co-finanțat de Agenția de Cooperare și Dezvoltare a Elveției (SDC)”.Considerăm relevant parteneriatul realizat în diversificarea ofertei educaționale, dezvoltarea instrumentelor curriculare și dotarea bazei tehnico-materiale.