Dezvoltarea parteneriatului durabil pentru asigurarea calității pregătirii specialiștilor medicali

În perioada 23-25 martie 2015 cadrele didactice a Colegiului Național de Medicină și Farmacie ”Raisa Pacalo” au participat la instruiri în cadrul cursului Acordarea ajutorului medical prespitalicesc, organizat de Biroul Relaţii Bilaterale al Ambasadei SUA în Moldova și sponsorizat de Comandamentul European al Forțelor Armate ale SUA.Relațiile de parteneriat dintre Colegiului Național de Medicină și Farmacie ”Raisa Pacalo”, Garda Civilă a Carolinei de Nord, SUA și Armata Națională a Republicii Moldova pe parcursul a ultimelor 3 ani asigură o durabibilitate în formarea continuă a cadrelor didactice și dotarea bazei tehnico-materiale a colegiului. Cadrele didactice a colegiului beneficiază de al treilea curs de consolidare a competențelor profesioanle în acordarea asistenței medicale la etapa perspitalicească.Colegiul a beneficiat de un lot de instrumentariu și aparataj medical, mulaje și mijloace de îngrijire, care vor fi utilizate pentru formarea abilităților specifice și consolidarea competențelor profesionale a viirorilor specialiști cu studii postsecunadre nonterțiare.Expeimăm sincere mulțumiri Ambasadei SUA, Comandamentului European al Forțelor Armate, SUA și serviciului medical al Gărzii Naţionale din Carolina de Nord pentru oportunitatea de a participa la instruiri și lotul de mulaje, instrumentariu și aparataj medical, care va fi utilizat în instruirea multor generații de viitori specialiști medicali cu studii postsecunadre nonterțiare. Aspirăm și pe viitor la un parteneriat durabil în scopul favorizării calității pregătirii specialiștilor medicali pentru sistemul sănătății din republică.