Discipline paraclinice, igienice și epidemiologie. Întrunire metodică

 La 18 octombrie 2017, Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo” a organizat Întrunirea metodică a cadrelor didactice din colegiile de medicină cu genericul: Cadrul de referință al curriculum-ului pentru disciplinele igienice și paraclinice. La această întrunire au participat cadre didactice care predau discipline igienice și microbiologice din Colegiul de Medicină Ungheni, Colegiul de Medicină Bălți, Colegiul de medicină Orhei, Colegiul de Medicină Cahul, cât și gazdele evenimentului. În cadrul Întrunirei metodice a cadrelor didactice au fost abordate principiile de dezvoltarea, eficientizarea, sporirea calității și relevanței învățământului profesional, orientat spre cerințele economiei naționale la nivel local, regional, sectorial și național, pentru asigurarea sinergiei dintre sistemul educațional și sectorul real al economiei.În cadrul Întrunirei metodice a fost prezentat Ghidul de implementare a Curriculum-ului la unitatea de curs Promovarea sănătății. Întrunirea metodică a avut un impact benefic asupra tuturor participanților în stabilirea relațiilor de parteneriat, schimb de experiență pedagogică și consiliere metodică a cadrelor didactice din Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo” și din colegiile de medicină arondate.