Discutarea și aprobarea Rapoartelor de autoevaluare a programelor de formare profesională continuă propuse spre evaluare externă