Discuții publice a conținuturilor programului de formare continuă Managementul sanitar.

În cadrul secțiunii Educație al Congresului a IV-a al Asociație Nursing din Republica Moldova, doamna Liliana Ababii, metodistă completare, CDEC a prezentat spre discuții publice programul de formare continuă Managementul sanitar. Programul propune formabililor următoarele module:
1.Managementul serviciilor de sănătate
2.Academia managerului debutant
3.Managementul calității în instituțiile medicale
4.Managementul schimbării și managementul timpului
5.Comunicarea și negocierea în medierea conflictelor
6.Psihopedagogia de specialitate (medicală).
Programul de formare continuă Managementul sanitar a trezit un interes deosebit la asistentele medicale șefe și asistentele medicale superioare.