Doi într-un fotoliu!

Activitatea Doi într-un fotoliu!, organizată de diriginții Coșcodan Lucia și Pleșca Olga, și elevii secției de învățământ nr. 2, grupele 310 și 318, calificării Asistent medical, specialității Îngrijirea bolnavilor, a demonstrat profesionalismul, erudiția, tandreța, elanul și eleganță tinerilor din învățământul profesional medical.