DONEAZĂ SÂNGE! DĂRUIEŞTE O PICĂTURĂ DE VIAŢĂ!

DONEAZĂ SÂNGE!
DĂRUIEŞTE O PICĂTURĂ DE VIAŢĂ!
Echipa de voluntari Sanguis
Echipa de voluntari Sanguis în scopul realizării Programului Naţional ”Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sangvine pentru anii 2012-2016” şi prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii Nr. 1004 din 27.12.2012 „Cu privire la reglementarea donării de sînge/plasmă şi asigurarea instituţiilor medico-sanitare cu componente şi preparate sanguine pentru anul 2013” pe parcursul a 2 săptămîni a desfăşurat activităţi de informare şi sensibilizare a tineretului studios.La 13 octombrie 2013 în cadrul Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo” a fost organizată o colectă mobilă de sînge. Succesul voluntarilor CNMF „Raisa Pacalo” este acumularea sîngelui de la 198 de donatori voluntari!Îndemnăm tineretul studios din instituţile de învăţămînt din toată ţara de a participa la astfel de evenimente, care vor contribui la asigurarea ţării cu produse sanguine necesare.