Despre catedra discipline fundamentale

Șefă catedrei Stela Carpov, profesoră la disciplina Anatomia și fiziologia omului, grad didactic întâi. Formatoare locală în psihopedagogie și evaluatoare în cadrul comisiei de atestare a cadrelor didactice din CEMF „Raisa Pacalo”. Autoare și coautoare a 20 articole publicate în revistele și materialele conferințelor naționale și internaționale, 10 curricula, 1 ghid de aplicare a curricula, 1 culegere de itemi și 8 ghiduri pentru lecții practice; membră a Asociației Morfologilor al USMF „Nicolae Testemiţanu”; master în Managementul educațional. În cadrul catedrei se studiază unitățile de curs care stau la baza tuturor ştiinţelor din învăţământul medical:

  • 1.Anatomia și fiziologia omului;
  • 2. Anatomia și fiziologia omului I și II;
  • 3. Anatomia omului I și II;
  • 4. Fiziologia omului;
  • 5. Farmacologia generală;
  • 6. Histologia cu tehnologia investigațiilor histologice;
  • 7. Istoria medicinei.


În cadrul catedrei Discipline fundamentale, cadrele didactice formează veriga de bază a activităţilor de predare a disciplinelor catedrei. Aici activează 9 profesori titulari: Sv. Cheptanari, A. Coșneanu, Z. Stoianov, D. Cucta, T. Petica, M. Popa, A. Ignat, V. Dragomir, care deţin studii superioare şi au o înaltă pregătire profesională şi psihopedagogică. Cadrele didactice ale catedrei asigură un mediu educaţional favorabil învăţării şi dezvoltării elevilor, oferă în egală măsură posibilitatea de a se dezvolta şi de a creşte profesional. Un impact pozitiv în modernizarea şi eficientizarea demersului educaţional în cadrul catedrei îl au colaborările cu catedrele similare ale USMF „N. Testemiţanu” și ale Colegiilor de medicină arondate, care se desfăşoară sub formă de întruniri metodice, mese rotunde, seminare tematice, ateliere metodice, training-uri, etc. În cadrul catedrei activează cercul științifico-practic ,,Teatrul Anatomic”, care are drept scop cercetarea și abordarea temelor de o importanță majoră din domeniul anatomiei și fiziologiei omului.