Despre catedra discipline reale

CATEDRA DISCIPLINE REALE îşi aduce aportul la educarea viitorilor lucrători medicali ca personalităţi cu o gîndire axată pe principiile logicii dialectice. Disciplinele reale au o importanţă deosebită în formarea şi dezvoltarea capacităţilor de a reflecta lumea înconjurătoare, de a rezolva probleme din diferite domenii, dezvoltă competenţe, valori şi atitudini menite să asigure o integrare
profesională optimă. Ele ajută la formarea şi aprofundarea cunoştinţelor, dezvoltarea calităţilor şi capacităţilor psihomotorice, educarea calităţilor volitive şi estetice. Profesionalismul cadrelor didactice, strategiile moderne de predare – învățare – evaluare a disciplinelor: chimia, biologia, matematica, fizica, informatica asigură susținerea cu succes a examenelor de BAC, obținerii performanțelor în cadrul olimpiadelor zonale și republican. Orele de educație fizică educă la elevi convingerea de practicare  sistematică și conștientă a exercițiului fizic, care contribuie la dezvoltarea atât a calităților
fizice cât și cele moral-volitive. Sănătatea fizică și psihică sunt unii din factorii primordiali în formarea unui specialist medical de calitate. În cadrul catedrei activează 13 profesori titulari. Cadrele didactice sunt deținătoare de grade didactice și experiență relevantă în domeniul pedagogiei după cum urmează:

Nina Mardari

Șefa catedrei, profesoară la disciplina Matematica, grad didactic unu, formator local și național, mentoră în consilierea cadrelor didactice debutante, evaluatoare în cadrul comisiei de atestare a cadrelor didactice CEMF „Raisa Pacalo”, administratoare de Test la organizarea Testării de Bază PISA 2022, deținatoarea diplomei Ministerului Educației al RM – 2014, deținătoarea diplomei CEMF
,,Raisa Pacalo” – 2018, autoare a 6 articole de specialitate.

Maria Boicu
Profesoară la disciplinele Informatică, Utilizarea calculatorului şi tehnologia comunicaţiilor în specialitate, Matematică, grad didactic superior, deținătoarea nominației Inovatorul anului, în cadrul Galei Laureaților, ediția I, anul 2021, CEMF „Raisa Pacalo”, formator național, autoare a curricula și a ghidului de implementare a curricula pentru unitatea de curs Utilizarea calculatorului şi tehnologia comunicaţiilor în specialitate, autoare a Programei de examene și a itemilor pentru probele de examene în cadrul examenului de bacalaureat profesional la ”Tehnologia comunicațiilor”, MECC, sesiunea 2021, deținătoare a diplomelor Diplomă, ME al RM, 2014, Diplomă de excelență, Asociația Nursing din RM, 2019, Diplomă, MECC, 2020, Diplomă, MECC, 2021, autoare de articole de specialitate, conducătoare a cercului științific studențesc de Informatică CEMF „Raisa Pacalo”.

Nina Sîrbu
Profesoară la disciplina matematica, grad didactic unu, formator local, coordonator în organizarea actelor de caritate, deținătoarea DIPLOMEI CEMF „Raisa Pacalo” – În semn de înaltă prețuire și respect, dedicație, profesionalism și perseverență în educarea tinerei generații și pentru performanțe remarcabile obținute de elevii participanți în cadrul olimpiadei zonale la disciplina MATEMATICA.

Ludmila Croitor
Profesoară la disciplina fizica/ astronomie, grad didactic doi, coordonator al echipelor de elevi în cadrul concursului de comunicări științifice ,,ERATOSTHENES” organizat de USM, sesiunea 2014, 2015, 2016, deținătoarea diplomei CEMF „Raisa Pacalo”, deținătoarea diplomei sindicatului ,,Sănatatea” –
Pentru activitatea prodigioasă didactică și performanțe remarcabile la disciplina FIZICA.

Palii Elena
Profesoară la disciplina biologie, grad didactic unu, deținătoarea diplomei de merit pentru dedicație, profesionalism și perseverență în Educarea Tinerei Generații din partea Ministerului Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, 2018, deținătoarea diplomei colegiului pentru performanțe înalte, obținute în cadrul concursurilor locale și republicane, și bacalaureat, coordonator a elevilor în cadrul
Olimpiadei Republicane 2021-2022, partener în cadrul priectului transfrontalier „Alimentația sănătoasă – imperativ în dezoltarea armonioasă la adolescenți”, 2022-2023.

Ciocan Ludmila
Profesoară la disciplina Educație fizică, Lucrător Emerit în domeniul culturii fizice și sportului, grad didactic superior, formatoare națională, președintă a Comisiei Republicane de Evaluare a examenului de bacalaureat la disciplina Pregătirea sportivă, deținătoarea nominației Dirigintele anului, în cadrul Galei Succesului, ediția a II-a, 2022, CEMF „Raisa Pacalo”, conducătoarea colectivului de voluntari,
deținători ai nominației Colectivul anului, în cadrul Galei Succesului, ediția a II-a, 2022, CEMF „Raisa Pacalo”, autoare de articole și coautoare a Programei pentru examenul național de bacalaureat la disciplina Pregătirea sportive.

Pîntea Diana
Profesoară la disciplina chimie, grad didactic doi, deținătoarea nominației Dirigintele anului, în cadrul Galei Succesului, ediția a II-a, CEMF „Raisa Pacalo”, deținătoarea DIPLOMEI – În semn de înaltă prețuire și respect, dedicație, profesionalism și perseverență în educarea tinerei generații și pentru performanțe remarcabile obținute de elevii participanți în cadrul olimpiadei zonale la disciplina
CHIMIE.

Borș Svetlana
Profesoară la disciplina Chimie, grad didactic unu, autoarea unui set de lecții, pentru clasa a XII-a profil real în cadrul proiectului Bibliotecă digitală, „Educație online”, evaluator în cadrul comisiei de atestare a cadrelor didactice CEMF „Raisa Pacalo”, evaluator în Centrul Republican de Evaluare, în cadrul examenului național de bacalauriat, disciplina de examen: Chimie.

Mariana Lozinschii
Profesoară de biologie, doctor în științe biologice, grad didactic superior, specialist în domeniul biotehnologii vegetale, cercetător științific în cadrul laboratorului „Genetică, Fiziologie și Biochimie a Plantelor” din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, coordonator în cadrul proiectului transfrontalier „Reciclăm creativ” realizat în parteneriat cu instituțiile: Liceul Tehnologic de Transporturi
din Craiova, România și IPLT „Universul” Chișinău, Republica Moldova, 2020, partener în cadrul proiectului transfrontalier „Alimentația sănătoasă – imperativ în dezoltarea armonioasă la adolescenți”, 2022-2023, autoare a 45 de lucrări științifice prezentate și publicate la foruri științifice naționale și internaționale și în reviste de specialitate recenzate, deținătoarea premiului municipal pentru tineret în domeniile științei, literaturii și artelor (compartimentul știință) (Primăria municipiului Chișinău, 2017).

Zaharia Iapără
Profesor la disciplina matematică, grad didactic II.

Victor Andrieș
Profesor la disciplina Educația fizică, grad didactic II, antrenor a echipelor de Volei (masculin-femenin) a CEMF „Raisa Pacalo”, pedagog social în căminul 1.

Adrian Mînăscurtă
Profesor la disciplina Educația fizică, grad didactic II, antrenor a echipelor de
Baschet (masculin-femenin) a CEMF „Raisa Pacalo”.