Despre catedra discipline socio-umane

 • Tatiana Dumitraș
  • Șefa catedrei Discipline socioumane;
  • Profesoară la unitățile de curs: Filosofie și Bazele antreprenoriatului;
  • Grad didactic II;
  • Autor de articole ale conferințelor naționale și internaționale;
  • Profesoară metodistă pentru studenții anului III, de la specialitatea filosofie în cadrul practicii de specialitatea a Facultății de Istorie și Filosofie, USM;
  • Autoare al Ghidului de implementare a curricula la unitatea de curs filosofie;
  • Autoare de Curricula la unitatea de curs Filosofie.
 • La etapa actuală realizarea procesului de învățământ în cadrul catedrei Discipline socioumane este axat pe realizarea obiecticului Dezvoltarea multilaterală a viitorilor specialiști medicali prin intermediul disciplinelor socioumane.

Studierea disciplinelor socioumane oferă o gândire pragmatică, o viziune originală asupra diverselor aspecte referitoare la om și societate. Fiecare disciplină vizează condiția umană, drept urmare se fundamentează un viitor specialist medical care va deține nu doar un sistem axiologic, ci și atitudini de înțelegere, comunicare, care se adaptează rapid la schimbările sociale, demonstrând toleranță și responsabilitate.

 • Procesul de instruire are la bază următoarele discipline și  unități de curs:
  • Geografia
  • Istoria românilor și universală
  • Educație pentru societate
  • Decizii pentru un mod sănătos de viață
  • Comunicare și psihologie medicală
  • Filosofie
  • Sociologie medicală și legislație în sănătate
  • Bazele Antreprenoriatului

În cadrul catedrei activează profesori care dețin grad didactic superior- 4 profesori ( Manolache Ala, Horneț Nadejda, Șchiopu Ludmila, Vasiliu Ion), grad didactic întâi- 3 profesori (Guja Veronica, Blanuța Daniela, Malai Ludmila),  grad didactic doi- 4 profesori  (Dumitraș Tatiana, Cojuhari Ana, Furdui Alexandra, Moraru Ion, Nicolenco Olga).

 • Cadrele didactice  realizează activități didactice și extradidactice, asigurând  pregătirea eficientă a susținerii examenelor de bacalaureat, totodată aceste activități sunt orientate la formarea unui viitor specialist medical cu înalte competențe și abilități necesare pentru o societate armonioasă.
 • Fiecare activitate vizează construirea unui sistem de valori: binele, frumosul, respectul, responsabilitatea, care sunt fundamentul unei societăți democratice. Astfel, este necesar să-i învățăm pe elevi modalitățile de a gândi și acționa, comportamente etice, care vor consitui dezideratul  dezvoltării și convețuirii sănătoase.