Despre catedra limbi de comunicare

Catedra Limbi de comunicare este o structură didactico-științifică unitară, aptă să genereze și să promoveze direcții strategice pentru învățământul profesional medical, să identifice și să aplice cele mai moderne strategii didactice de instruire conform curricula națională la Limba și literatura română, Limbi străine și politicilor educaționale promovate de Ministerul Educației și Cercetării al RM și să dezvolte valori general umane precum empatia, toleranța, respectul, dragostea față de carte și de oameni.
Modernizarea și inovația procesului de predare-învățare-evaluare a disciplinelor din cadrul catedrei, standardele de calitate și formarea profesională continua sunt primordiale pentru membrii catedrei și, în acest sens, toate eforturile cadrelor didactice sunt orientate pe explorarea de noi resurse, platforme educaționale, strategii educaționale care facilitează organizarea lecțiilor centrate pe elevi și obținerea performanțelor.
O altă prerogativă a catedrei este colaborarea cu instituții din țară și de peste hotare, cum ar fi META, Agenția Universitară a Francofoniei, Catedra Filologie Engleză din cadrul UPS „Ion Creangă”, Asociația franceză ,,Solidarité Laïque”. De asemenea, catedra organizează cu regularitate diferite concursuri, olimpiade, traininguri, webinare, mese rotunde, întâlniri cu scriitori și cu vorbitori nativi de limba engleză și limba franceză, cluburi de discuții. Procesul de instruire are la bază studierea următoarelor discipline și unități de curs:

  • Limba și literatura română
  • Limba și literatura română (alolingvi)
  • Limba și literatura rusă
  • Linba engleză
  • Limba franceză
  • Limba latină cu terminologie în domeniu
  • Limba străină cu terminologie în domeniu.

În cadrul catedrei activează 13 profesori titulari și 2 profesori care activează prin cumul. Cadrele didactice sunt deținătoare de grade didactice și experiență relevantă în domeniul pedagogiei după cum urmează:

Elena Catărău
069674080
[email protected]

Șefa catedrei, profesoară la disciplina Limba engleză și Limba engleză cu terminologie medicală, grad didactic superior, deținătoare a premiului II în cadrul Concursului Național „Pledoarie pentru Pedagogie”, ediția 2020, deținătoarea nominației Dirigintele anului, în cadrul Galei Succesului, ediția a II-a, CEMF „Raisa Pacalo”, teacher TAG trainer, membru META Administrative Board din 2017, membru META din 2015, autoare și coautoare a curricula pentru unitatea de curs Limba străină cu terminologie medicală.
Iulia Cupcea, ex- șefa catedrei Discipline socioumane/Limbi de comunicare pe parcursul a 16 ani de activitate pedagogică, profesoară la disciplina Limba și literatura română, grad didactic unu, mentoră în consilierea cadrelor didactice debutante, evaluatoare în cadrul comisiei de atestare a cadrelor didactice CEMF„Raisa Pacalo”, evaluatoare la Centrul Republican de Evaluare BAC, autoare a curricula la disciplinele Limba latină cu terminologie; medicală/farmaceutică și Limba română cu terminologie medicală, coautoare a Ghidului de implementare la disciplina Limba latină cu terminologie medicală/farmaceutic, autoare a numeroase articole de specialitate.
Ana Doca, profesoară la disciplina Limba și Literatura română, grad didactic unu, coordonatoare a proiectului transfrontalier Laborator de lectură și creație, realizat în parteneriat cu instituțiile Liceul Agromontan ,,Romeo Constantinescu’’, Vălenii de Munte, România, Școala Gimnazială ,,Diaconu Coresie’’, Dâmbovița, România, coordonatoare a Ghidului de bune practici pentru tinerele condeie, la început de drum, auxiliar pentru elevii din liceu, editat în format CD, Casa Corpului Didactic Prahova, Ploiești, 2022.
Boțan Doina, profesoară la disciplina Limba Franceză și Limba Franceză cu terminologie medicală, grad didactic superior; metodistă, grad metodic unu, autoare și coautoare a curricula pentru unitatea de curs Limba străină cu terminologie medicală, deținătoarea nominației Inovatorul anului, în cadrul Galei Laureaților, ediția I, anul 2021, CEMF „Raisa Pacalo”, coordonatoare a proiectului francofon Renforcement des formations professionnalisantes en République de Moldova, susținut de Agenția Universitară a Francofoniei (AUF);
coordonatoare din partea CEMF,,Raisa Pacalo” a proiectului internațional J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé, susținut de Asociația Franceză Solidarité laique, membră APF din 2016.
Ana Glavan, profesoară la disciplina Limba Franceză și Limba Franceză cu terminologie medicală, grad didactic întâi, profesoară (cumul), Alianța Franceză, Chișinău din 2017 până în prezent, autoare a cărților (Apprendre le français à l’aide des situations, 2013; Apprendre le français médical en s’amusant, 2019; Parlez-vous français?, 2019), formatoare națională Apprendre le français par le théâtre,2009; Utilisation des exercices théâtraux aux cours de DNL, 2011, participarea la 7 festivaluri internaționale (Saint Jean de Monts, Franța , Printemps théâtral 2009, 2010, 2012 ; La Roche-sur-Yon, Franța, Festivals des Festivals 2011, 2014; Odesa, Ucraina 2016 și 2017 invitați de onoare la Festivalul Francofon al XII și al XIII la Teatrul Universității „Mecinicov” cu suportul Agenției Universitare Francofone, evaluatoare în cadrul Centrului Republican de Evaluare BAC, evaluatoare în cadrul comisiei de atestare a cadrelor didactice CEMF „Raisa Pacalo”, membra APF din 2015.
Adela Manolii, profesoară la disciplina limba latină cu terminologie medicală, doctor în filologie, conferențiar universitar, Facultatea de Litere, USM, Grad didactic superior, autoare a curriculumului la disciplina limba latină cu terminologie medicală, cărți (Lexicologia limbii române, Termeni de origine greacă, Τα νέα ελληνικά για ξένους) și articole publicate (Unele aspecte ale pseudoprefixelor de origine greacă în limba română, Clasificarea semantică a cuvintelor de origine greacă din componenţa îmbinărilor stabile de cuvinte româneşti, Rolul afixoidelor de origine greacă în formarea terminologiei ştiinţifice româneşti, Eponime mitologice în terminologia filologică, Unele aspecte privind expresiile biblice ce conţin nume proprii etc.), deținătoare a două nominații: Cel mai reușit debut didactic (USM, 2012) și Premiul municipal pentru tineret în domeniile științei, literaturii și artelor (compartimentul știință) (Primăria municipiului Chișinău, 2012).
Vera Baidauz, profesoară la disciplina Limba și Literatura română, grad didactic doi.
Olga Pleșca, profesoară la disciplina Limba și Literatura Română, grad didactic întâi, coordonatoare a proiectului transfrontalier Povești de suflet de peste Prut realizat în parteneriat cu instituțiile Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân”, Râmnicul -Vâlcea, România și Școala Profesională Ungheni, 2022, evaluator în comisia de atestare a cadrelor didactice CEMF„Raisa Pacalo”.
Sava Liliana, profesoară la disciplina limba engleză, grad didactic II, membru META din 2021, coautoare a curricula pentru unitatea de curs Limba străină cu terminologie medicală.
Liliana Nirca, profesoară la disciplina Limba și Literatura Română, grad didactic unu, profesoară la disciplina Limba Engleză, grad didactic doi, autoare de articole/produse pedagogice.
Gamanji Tatiana, profesoară la disciplina limba latină cu terminologie medicală/farmaceutică, Limba engleză cu terminologie în domeniu, grad didactic II.
Coșcodan Lucia, profesoară la disciplina Limba Franceză și Limba Franceză cu terminologie medicală, grad didactic întâi, membră APF, coordonatoare a proiectului transfrontalier Les metiers de l’avenir realizat în parteneriat cu Liceul Tehnologic Agromontan Romeo Constantinescu, Vălenii de Munte, Prahova, conducătoare a cercului științific Studențesc „Limbi străine” CEMF „Raisa Pacalo”.
Pîntea Tatiana, profesoară la Limba Engleză și Limba Engleză cu terminologie medicală.
Dincov Tatiana, profesoară la disciplina Limba franceză și Limba franceză cu terminologie medicală, Grad didactic doi la specializarea Limba engleză / Limba franceză.
În cadrul catedrei activează cercul de Limbi străine care reprezintă o modalitate de organizare extracurriculară de dezvoltare a competenței comunicative și aprofundarea cunoștințelor în limba străină studiată.
Cercul științific de Limbi străine se organizează în funcție de tematicile stabilite în Planul anual de activitate a cercului.
Activitățile realizate cu membrii cercului se realizează sub forme de dezbateri, cluburi de discuții, mese rotunde. Membrii cercului abordează subiecte din diverse domenii, inclusiv din domeniul medicinei. Un accent deosebit se pune pe stimularea și încurajarea dezbaterilor în limba străină între membrii cercului și cadrele didactice într-un mediu formal și non-formal. Elevii sunt încurajați să studieze, să exploreze literatură de specialitate în limba străină studiată, să dezvolte abilități de elaborare a comunicărilor științifice în scopul participării în cadrul conferințelor naționale și internaționale.