Eficientizarea formării abilităţilor specifice şi competenţelor profesionale la disciplina Bazele ştiinţei nursing

Auditul intern a catedrei Nursing a avut ca scop evaluarea:

• calităţii  desfăşurării procesului educaţional la catedră;
• calităţii procesului de formare a abilităţilor şi competenţelor profesionale la viitorii specialişti medicali cu studii medii de specialitate;
• gradului de asigurare metodico-didactice a disciplinei;
• organizării şi desfăşurării activităţilor subdiviziunilor catedrei.
     Managementul efectiv al catedrei a asigurat dotarea disciplinei cu seturi metodico-didactice în raport de 100%, realizarea şi aprobarea curricula Bazele ştiinţie Nursig cu tehnici generale şi specifice de îngrijire şi investigaţii pentru calificările asistent medical, moaşe, asistent igienist epidemiolog, felcer laborant.Succesele cadrului didactic al catedrei sunt asigurate de alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului (lectura, documentarea după diverse surse de informaţie, observaţia proprie, instruirea programată, experimentul, lucrul individual, munca cu fişele medicale etc)  cu activităţile ce solicită efortul colectivului (de echipă, de grup) de genul discuţiilor (dezbaterilor colective), asaltul de idei ( brainstorming-ul), simulare, joc de rol,  explozia stelară, algoritmul, graficul T, diagrama Venn, arborele genialogic, studiul de caz etc.Tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale moderne, metodele interactive utilizate de profesorii catedrei contribuie la crearea unei atmosfere bazate pe colaborare şi participare, ce permite elevilor să conştientizeze propria gîndire, să rezolve mai accesibil situaţiile problematizate, să formeze şi antreneze abilităţile şi deprinderile practice specifice disciplinei.În scopul efecientizării predării disciplinei, asigurării unificării conţinuturilor la disciplină pentru toate colegiile de medicină din ţară şi din perspectiva realizării problemei de studiu a catedrei sunt propuse elaborarea, recenzarea şi editarea suportul de curs Bazele ştiinţei Nursing, Ghidul pentru lecţii practice şi Culegerea de itemi la disciplina Bazele ştiinţei Nursing.