Elemente diplomației pedagogice în communicarea didactică

Training-ul metodic Elemente diplomației pedagogice în communicarea didactică a fost organizat şi realizat în cadrul Zilelor catedrei Obstetrică și ginecologie. Învitat şi corealizator a fost d-na Goraș-Postică Viorica, doctor habilitat, profesor universitar USM, vice-președinte Centrului Educaţional Pro-Didactica. La training au participat cadre didactice de la toate catedrele din CEMF „Raisa Pacalo”.
D-na Viorica Goraș-Postică a prezentat:
• Noţiunea, definirea şi caracteristicile diplomaţiei;
• Componenţele inerente pentru manifestarea diplomaţiei pedagogice;
• Strategii didactice de comunicare diplomatic;
• Rigori didactice de comunicare diplomatică;
• Recomandări pentru cadrele didactice.
Training-ul a avut un impact pozitiv asupra dezvoltării şi formării cadrelor idactice în vederea diplomației pedagogice în communicarea didactică.