Evaluarea calității formării competențelor profesionale în cadrul lecțiilor practice a viitorilor specialiști medicali la programele de formare profesională Medicină, Îngrijirea bolnavilor, Obstetrică

În cadrul Consiliului de administrație din 29 noiembrie 2021, Comisia de Evaluare Internă și Asigurare a Calității a prezenței evaluării calității formării competențelor profesionale în cadrul lecțiilor practice a viitorilor specialiști medicali la programele de formare profesională Medicină, Îngrijirea bolnavilor și Obstetrică.Comisia de evaluare a constatat că:
• Formarea competenţelor profesionale specifice se realizează în conformitate cu documentele normative în vigoare.
• Cadrele didactice dețin competențe de proiectare și realizare a lecțiilor practice, utilizând platforme educaționale și diverse instrumente digitale.
• Sălile de simulare, bine dotate  contribuie esențial la dezvoltarea competenţelor și abilităților practice, formate conform Standardelor/algoritm ale deprinderilor practice.
• Relaţia profesor-elev este axată pe înţelegere şi respect.
Totodată comisia de evaluare a recomandat:
• A organiza, în luna martie 2022, Întrunirea Metodică Republicană cu directorii adjuncți pentru instruirea practică cu privire la actualizarea Ghidurilor pentru lecții practice.
• A organiza, în semestrul II, anul de studii 2021-2022, ateliere metodice cu privire la elaborarea sarcinilor didactice (manopere) în conformitate cu prevederile Ghidului metodologic, aprobat prin OMS nr. 625.