Evaluarea finală a competențelor profesionale – finalități de studii ale programului de formare profesională.

În cadrul zilelor catedrei Discipline terapeutice la date de 24.02.21 s-a desfășurat Întrunirea metodică republicană a cadrelor didactice de la disciplinele terapeutice din colegiile de medicină cu genericul: Evaluarea finală a competențelor profesionale – finalități de studii ale programului de formare profesională. Evaluarea este o activitate întreprinsă cu scopul evidenţierii calităţii produsului/rezultatelor învăţării, pune în evidenta nivelul de pregătire al elevilor, progresul/regresul înregistrat de elev, constituind un indicator de eficiență a activității profesorului.Astăzi, noilor tehnologii didactice iau amploare și devin solicitate pentru posibilitatea de a  fi implementate în procesul de pregătire a viitorilor specialiști medicali.  Aplicarea TIC în procesul didactic, permite interconectrea celor mai importante concepte ale învățământului modern: centrarea pe instruit; axarea pe competențe; învățarea prin colaborare.În anul de studii 2020-2021 conform ordinului MECC RM nr.59 din 28.01.2020, absolvenții specialității Medicină, calificării Asistent medical vor susține examenul unificat de evaluare a competențelor profesionale pentru atribuirea calificării în trei etape – testarea, proba practică, caz clinic.