Evaluarea managementului activității de arhivare a documentelor de studii și financiar – bancare în instituție