Evaluarea satisfacției elevilor privind calitatea evaluărilor semestriale la programele de formare profesională, 09.02.2021